Общински съвет Казанлък: Контрол и данъци
Общински съвет Казанлък: Контрол и данъци / netinfo
Днес е първото заседание на Общинския съвет на Казанлък за тази година.

37-те съветника ще разглеждат предложенията за промени в двете приходни наредби- за определянето и администрирането на местните данъци и такси и цени на услуги и за определянето размера на местните данъци, в т. число и на такса "смет". Съветниците ще трябва да изберат и специална комисия от техни представители, която да извършва периодични проверки на актовете и договорите, издадени или сключени от местната изпълнителна власт.

Създаването на тази комисия е на база писма и указания от Върховната Административна Прокуратура и по предложение на Районната прокуратура в Казанлък.
Новата комисия ще има за основна задача осъществяването на текущ конт