/ Община Стара Загора
На редовното си заседание, старозагорските общински съветници разгледаха и взеха решения по над 60 предложения. След оспорван дебат местните старейшини не приеха да разгледат внесеното извънредно предложение за даване на Предварително съгласие за проектиране и изграждане на обект „плаваща сцена“ във водите на езеро „Загорка“ – парк „Бедечка“.

Баварска делегация е в Стара Загора

Те изслушаха зам.-директора на Държавна опера Стара Загора Славчо Николов, който разказа за идеята да се създаде още едно пространство за култура в града и подчерта, че такава сцена в България няма създавана досега. Стана ясно още, че Община Стара Загора няма да има финансови ангажименти.

Съветниците обаче се обединиха около мнението, предложението да бъде оттеглено и да се разглежда на следващата сесия през юли, след като мине през различните комисии в местния парламент.
 

Над 60 решения взеха общинските съветници в Стара Загора
Община Стара Загора


Бе оттеглено и предложението за обявяване на имот - Лагер за ученически отдих, намиращ се в местност „Паниците“, за частна общинска собственост и продажба.

Местните старейшини приеха предложението на кмета Живко Тодоров за промяна по бюджета на Община Стара Загора, вътрешни компенсирани промени в разходната част на бюджета и промяна в инвестиционната програма за 2018 година.

Над 10 компании с интерес към Индустриална зона „Загоре”

Те са свързани с финансиране на различни наложителни дейности. Общината дава 100 000 лв. като парична вноска в „Индустриална зона Загоре“. За допълнителни дейности по проектите за реконструкция, модернизация и въвеждане на мерки за енергийна ефективност за сградите на Търговска гимназия „Княз Симеон Търновски“ и ПГВМ „Иван П. Павлов“ са необходими допълнително 85 712 лева, които се осигуряват за сметка на намаление на планираните по бюджета средства за предоставени временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз.
 

Над 60 решения взеха общинските съветници в Стара Загора
Община Стара Загора


Промени има и в инвестиционната програма на Общината - добавени са нови обекти и активи свързани с допълнително възникнали спешни и неотложни дейности, за които не са били предвидени средства. За основния ремонт на физкултурен салон в СУ „Максим Горки“ са нужни 41 000 лева, за проект за изграждане на система за пожароизвестяване в СУ "Железник" 1 020 лева.

За реализацията на проекта за разширяване на моста на бул. „Патриарх Евтимий“ се налага промяна на канализационната мрежа в района под моста на бул.  “Славянски“, като за целта ще бъдат преместени и подменени основният колектор и тръбите.

Ремонтът ще струва 100 000 лева. Налага се и спешна реконструкция на покрива на физкултурния салон на СУ  “Васил Левски“, чиято стойност е 120 000 лева. Ще се ремонтира пенсионерският клуб в с. Калитиново за 31 000 лв., още 26 000 лв. са предвидени за основен ремонт на читалището в с. Руманя.

Италиански инвеститори заявиха интерес за включване в индустриална зона „Загоре“

С 60 000 лв. ще се ремонтира основната сграда и прилежащият Корпус на дома в с. Лясково и др. 80 000 лева са предвидени за изграждане на две автоматични поливни системи в парк „Пети октомври“ и в разделителната ивица по бул. “Цар Симеон Велики“. 

Съветниците не приеха предложението за изменение в Наредба за реда и условията за управление и разпореждане с общински жилищни имоти на територията на община Стара Загора, с което се предлага  средствата от продажба на общински жилища да постъпват по отделна сметка и да се разходват целево за закупуване или строителство на нови общински жилища, както и за ремонт на съществуващия общински жилищен фонд.

Приети бяха Правилник за организацията и дейността на общинското предприятие „Ученическо хранене“  Стара Загора и предоставяне на активи. На първо четене общинските съветници приеха Правилник за изменение и допълнение на Правилник за финансово подпомагане на процедури и дейности по асистирана репродукция на съпрузи и лица, живеещи на съпружески начала, с репродуктивни проблеми на територията на Община Стара Загора.

Общината помага на един от най-добрите клубове по културизъм у нас

Сериозен дебат предизвика предложението на общинския съветник Кольо Димов за аварийно реализиране на транспортна схема към Общия устройствен план на Стара Загора, касаеща свързването на ул. „Калояновско шосе” и кръстовището на улици „Отец Паисий” и „Бяло море” през територията на бившия завод „Берое". 

Най-напред вносителят оттегли думата „аварийно“, след това общинските съветници умуваха дали това предложение е разумно и целесъобразно, тъй като ще се изисква отчуждаване на терени от частни имоти. При гласуването предложението не се прие.

Безвъзмездно право на ползване върху имот - частна общинска собственост за срок от пет години бе предоставено на СНЦ „Агенция за регионално икономическо развитие – Стара Загора“ и на Сдружение „Самаряни” Стара Загора.

Старейшините приеха и предложения за уреждане на регулационни отношения и прекратяване на съсобственост в различни райони на Общината.
Община Стара Загора