/ ThinkStock/Getty Images
Община Казанлък уведомява гражданите си, че електроразпределителното дружество ЕВН няма да прекъсва електрозахранването, ако месечната сметка не е заплатена.

Спешните екипи за възрастни хора започват работа в Казанлък

Същото се отнася и за ВиК-Казанлък.