класна стая училище
класна стая училище / iStock/Getty Images
Преди първото класиране на седмокласниците, в Старозагорско не е закрита нито една паралелка от обявения държавен план-прием, за разлика от миналата година, когато бяха закрити две паралелки-една професионална и една профилирана. Това съобщи началникът на Регионалното управление на образованието Татяна Димитрова.

Днес станаха ясни резултатите от първото класиране за прием в гимназиите. Записването е до 16 юли в училището, в което са класирани. Тези, които не са класирани,  автоматично ще участват във втория етап.

В случай, че ученикът е класиран на второ или следващо желание:
- или се записва; или подава заявление за втори етап на класиране; - в противен случай отпада от класирането. 

Участващите във втори етап на класиране се класират на същото място или на по-горно желание. Във всеки етап на класиране ученикът се класира на едно място. 

Ако учениците, които са класирани по първо желание, не се запишат ще изгубят своето място.

Списъците на приетите ученици от втория етап на класиране ще бъдат обявени до 20 юли, а записването за тях ще продължи до 22 юли.

За поставените под карантина деца или родители, Татяна Димитрова поясни, че е необходимо те да сканират документите си и да ги изпратят до съответните училища, като към тях се подава и декларация, че са под карантина. След изтичането й е необходимо да представят и оригиналните документи.