Ваня Кастрева
Ваня Кастрева / БГНЕС
През тази година на националното външно оценяване по български език и литература (БЕЛ) в София се явиха 10 149 ученици в седми клас, а по математика - 10 137 ученици. Средните резултати на седмокласниците по двата предмета са над средните за страната, като 64,45 точки е средният резултат по БЕЛ за София, а по математика средният резултат е 44,65 точки. И на двете национални външни оценявания училището с най-висок среден резултат в столицата е Софийската математическа гимназия, обяви Ваня Кастрева от Регионалното управление на образованието (РУО) в София-град, при представянето на първото класиране за приема в гимназиите в столицата.

През тази година заявленията за прием в гимназиите в страната се подаваха изцяло онлайн - чрез електронна платформа. Общо в София са подадени заявления за първото класиране от 9869 седмокласници, като през индивидуален код на ученика са подадени 9198 заявления, а в училищата "гнезда" - 671 заявления. Има и 747 ученици от страната, които кандидатстват за прием в училищата в София, а през миналата година тези ученици бяха около 500, каза Кастрева. При първото класиране в София са класирани 8817 ученици, некласираните ученици са 836, тъй като балът им е бил по-нисък за посочените от тях желания, а свободните места след първия етап на класирането са 684. В държавният план-прием в София за учебната 2019/2020 година има общо 383 паралелки за прием в гимназиите от осми клас. От тях 229 са профилираните паралелки, а 154 са професионалните паралелки.

Ето в кои столични гимназии се влиза най-трудно тази година

И през тази година най-много желания са подадени за 164-та Испанска гимназия - за профила с испански и английски език, пожелана от 2101 седмокласници, информира Кастрева. На второ място по най-желани паралелки е 22-ро Средно езиково училище "Георги Раковски" - за паралелката с английски и испански език, посочена от 2085 ученици. На трето място е 32-ро Средно училище "Св. Климент Охридски" с изучаването на английски и испански език, като паралелката е пожелана от 1992 ученици. От професионалните паралелки най-желана и през тази година е паралелката за банково дело с английски език в Националната търговско-банкова гимназия, посочена от 1389 ученици.

След първото класиране в София бяха закрити общо 15 паралелки - 4 профилирани и 11 професионални, тъй като в тях бяха класирани по-малко от 6 ученици, обяви Ваня Станчева от РУО в София-град. Тя отбеляза, че за съжаление, сред закритите паралелки има и такива със защитени специалности и професии, и с очакван недостиг на пазара на труда. Закрита е паралелка за подемно-транспортна техника, за производство на тапицирани изделия, която е била единствена такава паралелка в София - с 0 класирани ученици, закрита е и паралелка за локомотиви и вагони, както и паралелки за заварчици, и за фризьори.

Излезе първото класиране за прием в гимназиите

От 12-и до 16 юли, всички ученици, които не са доволни от желанието, по което са класирани от първото класиране, трябва да отидат в училището, в което са приети, за да подадат заявление за участие във второто класиране. "При второто класиране учениците може да се класират на по-горно свое желание, ако балът им стигне за това и има свободни места, а в най-лошия случай те ще бъдат класирани на същото място - от първото класиране", обясни Ваня Станчева. Тя каза, че записването на учениците в училищата е с оригинала на свидетелството за завършено основно образование, а за професионалните паралелки - и с оригинала на медицинското удостоверение.

Второто класиране за прием след седми клас ще излезе на 18 юли, а записването от него е до 22 юли. "Третият етап на класирането е много рисков, защото при него в заявленията се вписват само паралелки, за които има свободни места и всеки седмокласник внимателно трябва да прецени своите възможности и желания", препоръча Ваня Станчева. Тя каза, че заявленията за третото класиране ще се подават на 24 и 25 юли - отново чрез електронната платформа, както беше за първото класиране. Третото класиране ще е готово на 29 юли, а записването от него е до 31 юли.
 
БТА