заседание
заседание / община Стара Загора
За четвърта поредна година
 
За четвърта поредна година Стара Загора отчита ниски нива на замърсяване от фини прахови частици, стана ясно на заседание на  Програмния съвет за оценка и управление качеството на атмосферния въздух към Община Стара Загора.
 
Регистрираната през 2020 година средногодишна стойност е 22,64 микрона на кубичен метър, което е близо два пъти по-ниско от допустимата средногодишна норма.
 
„За четвърта поредна година автоматичната измервателна станция „Зеления клин“ отчита нива на замърсителя ФПЧ10, които са значително по-ниски от нормите, както като средногодишна концентрация, така и като брой превишения на средноденонощната норма. Съгласно националното и европейско законодателство тези резултати са достатъчно основание да се приеме, че въздухът в Стара Загора е чист.
 
Независимо от постигнатите добри резултати през последните четири години, за запазване и поддържане на постигнатото, Община Стара Загора предвижда разработване на нова програма, която да бъде с действие от 2021 до 2025 година“, обясни ресорният зам.-кмет Йордан Николов.
 
Той припомни, че Община Стара Загора работи по изпълняване на проект по програма LIFE на ЕС „Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух“ за подмяна на отоплителните уреди на домакинствата с по-екологични такива. Сключен е договор за реализация на проект „Прилагане на мерки за подобряване качеството на живот в град Стара Загора“ по ОПОС. По проекта ще бъдат доставени нови 33 електрически автобуса и 18 двойни зарядни станции като вече има избран изпълнител.
 
По време на срещата стана ясно още, че се предвижда разширение на честотата на машинно миене на улиците през цялата година.
 
В заседанието на програмния съвет участие взеха още Росица Копривчина, - директор дирекция „Транспорт, чистота и екология“ в Община Стара Загора, Пламен Йорданов - началник отдел „Екология и гори“, както и представители на институции и НПО: РИОСВ – Стара Загора, РЗИ – Стара Загора, Тракийски университет, Търговско промишлена палата Стара Загора, Сектор ПП към ОД на МВР - Стара Загора, СНЦ „Зелени Балкани“  и СНЦ „Гражданско обединение - Стара Загора“.