багер
багер / Дарик Варна, архив
При извършване на нерегламентирани изкопни работи в двора на училището в село Горно Черковище е подкопана част от стена на физкултурния салон. Няма пострадали хора, а изкопът вече е укрепен. За случая са уведомени органите на реда и започва проверка на място.

Кметът на селото и Община Казанлък не са уведомени по никакъв начин за ремонтните дейности, предприети от директора на училището, макар това да са изрични негови задължения.

Учениците от училището в Горно Черковище ще бъдат пребазирани в сградата на училището в село Бузовград, а учебният процес по никакъв начин няма да бъде възпрепятстван.