Пиано и тромпет ще огласят РБ Захарий Княжески
Пиано и тромпет ще огласят РБ Захарий Княжески / DarikNews.bg, архив

В Регионална библиотека „Захарий Княжески” – Стара Загора ще се проведе работна среща на тема „Регионална идентичност и многообразие. Обмен на добри практики за краеведски изследвания“ с представители на обществените библиотеки от област Стара Загора, Габрово, Кърджали и Хасково.

Целта на дискусията е разширяване географията на представяне на културно-историческото наследство на Стара Загора и съседните й области. Работната среща е свързана с решенията на Европейския съюз относно опазването на значимото историческото минало и наследство като специфика и разнообразие. Целта е да се осигури методическа подкрепа, обмен на добри практики за краеведски изследвания и изграждане на ефективно сътрудничество и партньорство между обществените библиотеки.

На работната среща присъстват над 50 представители от обществените библиотеки в четирите области и са изнесени 9 презентации. Представените разнообразни теми, проблеми и личности, свързани с конкретни селища или области са особено ценни и ще се използват активно както за изследователски цели – проучване на историческото минало, природните забележителности, стопанския напредък и др., свързани с отделните населени места, така и за подпомагане на образователния процес и на културните изяви в региона.

Предложено е работните срещи за обмен на добри практики за краеведски изследвания да се провеждат ежегодно на ротационен принцип за домакинство.