/ Зелени Балкани
Първите за град Стара Загора къщички за прилепи и бързолети бяха монтирани от Зелени Балкани на сградите на РИОСВ-Стара Загора и Областна управа. Това стана с любезното съдействие на двете институции.
 

Монтирани са първите къщички за прилепи и бързолети в Стара Загора
Зелени Балкани


Къщичките са изработени от Зелени Балкани, със съдействието на социалната мрежа за дарителство Ятото и с подкрепата на гражданите, съмишленици на кампанията „Диви съседи“. Диви съседи е кампания, която цели повече граждани да научат за наличието на защитени видове, обитаващи сградите.
 

Монтирани са първите къщички за прилепи и бързолети в Стара Загора
Зелени Балкани


Нова възможност за възраждане на популацията на черния лешояд у нас

Реално хиляди бързолети и прилепи обитават  фугите на панелните блокове. При санирането на сградите, не само се унищожават техните убеща, но ако това се извършва през периодите на отглеждане на малките (при прилепите и бързолетите) или през зимуването (на прилепите, когато те спят зимен сън), това е причина за буквалното зазиждане на хиляди живи животни!
 

Монтирани са първите къщички за прилепи и бързолети в Стара Загора
Зелени Балкани


Освен, че става дума за изключително полезни животни, които се хранят с насекоми вредители и имат уникална екологична функция, става дума за защитени видове. За всички защитени видове, Законът за биологичното разнообразие забранява тяхното убиване и безпокойство. Въпреки това обаче, при Програмата за саниране не са предвидени мерки, които да опазват защитените видове, обитаващи сгради.

Целите на кампанията на Зелени Балкани са две:

- да се предвиди процес на оценка за наличието на защитени видове, преди да започне санирането, което да позволи на експертите да предложат мерки за тяхното опазване.
- да се предвиди като част от програмата поставянето на компенсаторни убежища – къщички за прилепи и бързолети.


Пуснаха на свобода 15 излекувани щъркели (СНИМКИ)

По този начин няма да се стигне до драстичен спад в популациите на тези ценни животни, както това се е случило в много страни от Европа и което след това налага инвестирането на огромни средтва и усилия в тяхното опазване.
 

Монтирани са първите къщички за прилепи и бързолети в Стара Загора
Зелени Балкани


Поставянето на първите къщички за прилепи и бързолети в град Стара Загора цели именно демонстриране на нуждата от решаване на този проблем, както и изостряне на общественото внимание по тази важна тема.