/ „Мини Марица-изток” ЕАД
В присъствието на министъра на енергетиката Теменужка Петкова ще бъдат предадени за въвеждане в експлоатация на „Мини Марица-изток” ЕАД двата нови роторни багера KWK 2000 и KWK 400 L, които бяха изградени с европейски средства. Церемонията ще се проведе на 14 ноември в 10:30 часа, на монтажната площадка,.

Отличиха изпълнителния директор на „Мини Марица-изток“ ЕАД инж. Андон Андонов в Деня на народните будители

В присъствието на представители на фирмата изпълнител, на ЕБВР и МФ „Козлодуй”, багер KWK 400 L ще тръгне от монтажната площадка и ще стигне на собствен ход до рудник „Трояново-север“, където ще бъде въведен в експлоатация, след провеждане на функционални тестове, доказване на производителността на съоръженията и 72-часови проби.

Обучават служители на „Мини Марица-изток” по европейски проект

Стойността на проекта е 25 848 663 евро и се финансира с 50% собствено участие и 50% безвъзмездна помощ от Европейската банка за възстановяване и развитие, чрез Международен фонд „Козлодуй”.

Ефективното обучение по първа помощ намалява риска при инциденти на работното място

Въвеждането в работа на два роторни багера едновременно се извършва за първи път в дългогодишната история на „Мини Марица-изток” ЕАД.