/ НЧ Светлина 1861 Шипка
НЧ „Светлина – 1861”, гр. Шипка, Съюзът на българските писатели и Национален парк-музей „Шипка – Бузлуджа“ обявяват VII-то  издание на Национален конкурс за епическа поезия „полк. Георги Георгиев“.
 
Конкурсът е с национален характер и е единствен по рода си за страната и в него могат да вземат участие автори без ограничения на възраст, пол, етническа принадлежност.
 
Отличеният автор се определя от  жури в състав: Боян Ангелов - председател на СБП, Матей Шопкин - член на СБП и Гина Хаджиева – член на НЧ „Светлина – 1861“ и получава грамота, плакет и парична награда.  
 
В конкурса могат да участват автори на епическа поезия, които са носители на  авторски права върху произведенията, с които участват в конкурса.
 
Обявяването на резултатите от конкурса ще бъде в края на август месец, като част от честванията на „Шипченска епопея“.