Добивът на въглища падна до 16 хил. тона
Добивът на въглища падна до 16 хил. тона / DarikNews.bg, архив

Мини"Марица-изток" ЕАД изпълнява ритмично ограничените заявки за въглища от източномаришките топлоцентрали. Част от техните мощности бяха изключени в последните седмици, поради ниското потребление на електроенергия. Това намали заявките за въглища.

Добивните участъци в трите рудника на дружеството работят дневна и нощна смяна, като всеки от тях има конкретен режим на работа и всички спазват ограниченията в часовете на върхово потребление на електроенергия. При предварителен разчет за производството на над 74 000 тона въглища на 1 април са добити 16 000 тона.

С цел намаляване на производствените разходи над 1000 души миньори и административен персонал са в принудителен отпуск.

До момента „Мини Марица изток"ЕАД изплаща по график, в договорените срокове, средствата за аванс и работна заплата на работещите в дружеството.

Не се очакват затруднения за изплащане на авансовото възнаграждение за месец април.