БСП в Стара Загора иска по-ниски такси в детските заведения
БСП в Стара Загора иска по-ниски такси в детските заведения / БСП Стара Загора

БСП в Стара Загора иска да се намалят таксите в детските градини и ОДЗ в общината за децата, обхванати в предучилищното образование и посещаващи подготвителни групи в детските заведения. Шестимата общински съветници от левицата внесоха в местния парламент предложение за промяна в действащата Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Стара Загора. Съветниците предлагат вместо досегашните 55 лв родителите да плащат 40 лв за седмични детски градини и за целодневни - 35 лв, а не както досега - 50 лв.

„Съветниците от Групата на „БСП лява България - за Стара Загора" считаме, че в досегашната такса т.нар. постоянна част в размер на 15 лв за децата в предучилищна възраст, посещаващи подготвителни групи в детските градини и ОДЗ, следва да отпадне поради задължителния характер на предучилищното образование. Тази постоянна част (в размер на 15 лв) не се влияе от посещаемостта на детето в детската градина", подчерта лидерът на БСП Валентина Бонева.

На отправено от Валентина Бонева искане за информация за броя на децата, посещаващи подготвителни групи в детските градини на територията на общината, от администрацията е получен отговор, че през учебната 2015/2016 г. техният брой е 2208 деца, от които 1127 са 5-годишни и 1081 деца - 6-годишни.

Предложените текстове, ако се приемат от местния парламент, ще се отнасят за всички деца, обхванатите в предучилищното образование и посещаващи подготвителни групи в детските градини и ОДЗ на територията на общината. Социалистите настояват за тази промяна, тъй като съгласно действащия в момента Закон за народната просвета предучилищната подготовка на децата две години преди постъпването им в първи клас е задължителна.

Самата предучилищната подготовка се осъществява в подготвителни групи в градините или в училищата, като родителите и настойниците не заплащат такса за обучението. Мотивите сочат и решение на Министерския съвет за разделяне на дейностите, финансирани чрез общинските бюджети, на местни и делегирани от държавата дейности и за определяне стандарти за финансиране на делегираните от държавата дейности, в което изрично са включени и средства за издръжка на децата от подготвителните групи.

Под предложението за промяна на таксите, съответно в Наредбата за местни данъци и такси, внесено до председателя на Общинския съвет, се подписаха Валентина Бонева, Бойчо Биволарски, Даниела Лекина, Иван Митров, Климент Пенчев, Кольо Димов.