59 лица са осъдени за съжителство с непълнолетни и малолетни

/ Главна прокуратура
Прокурорите от Районна прокуратура-Казанлък са наблюдавали общо 104 новообразувани досъдебни производства за престъпления против брака и семейството, като 60 от тях са за съжителство с непълнолетни. Данните са за 2018 година.

Конкурс за ученици обявява Районен съд

34 досъдебни производства са срещу пълнолетни лица, които живеят без брак на съпружески начала с лица от женски пол, които нямат навършени 16 години, 14 досъдебни производства са срещу пълнолетни лица, които са склонили/улеснили непълнолетно лице от мъжки пол и лице от женски пол, което не е навършило 16-годишна възраст, да заживеят съпружески, без да са сключили брак.

12 досъдебни производства са срещу пълнолетни лица, които са извършили деянието по предходните алинеи с лице, ненавършило 14-годишна възраст.

Районна прокуратура-Казанлък е внесла в съда общо 53 прокурорски акта. Осъдени са 59 лица с влязъл в сила съдебен акт. Дванадесет лица са с условни присъди, двама с ефективна присъда, пробация е определена на трима. Наложени са глоби на 40 лица на обща стойност 42 000 лева.