"Водата в община Своге и селата Свидня, Церово и Искрец, чието водоподаване беше засегнато от пресъхването на река Искрецка преди две седмици, е годна за пиене". Това каза заместник-кметът на Своге Илия Богданов.

По информация от РЗИ-Софийска област, от направените химични и микробиологични анализи на 26 и 27 август, водните проби от село Искрец и село Церово в община Своге отговарят на изискванията за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели.

Водата в община Своге все още не е годна за пиене

В Своге и село Свидня положителните проби на водата бяха отчетени по-рано. След като няколко дни водата в единствения водоизточник на четирите населени места - река Искрецка, изчезна, при завръщането ѝ се оказа, че не е годна за пиене.

В продължение на още няколко дни областното ВиК дружество прави всекидневни проби на водата, а междувременно местното население продължи да ползва предоставената му от Държавния резерв бутилирана вода.
БТА