/ iStock/Getty Images
Върховният административен съд остави в сила решение на Административен съд София – град, с което е потвърдено, че Драгалевският лифт трябва да се ремонтира, предава БНТ.

Предмет на делото е заповед от април 2021 на Главния архитект на Столична община, с която на собственика е наредено да извърши необходимите ремонтни и възстановителни дейности за поправяне и заздравяване, и привеждане в съответствие с изискванията на закона на строеж „Двуседалков открит лифт „Драгалевци“ – лифтови станции и въжена линия с конструкция на фундаменти и носещи стълбове, конструкция седалки, носещо стоманено въже, ролкови и закрепващи механизми.

Председателят на СОС: Възстановяването на Драгалевския и Княжевския лифт е сред приоритетите за 2022 г.

Със заповедта дружеството е задължено да изпълни следните мероприятия:

изготвяне на инвестиционен проект от експерти с необходимата подготовка и лиценз за ремонт и усилване като цяло по съществуващо положение на строеж „Двуседалков открит лифт „Драгалевци“ – лифтови станции и въжена линия с конструкция на фундаменти и носещи стълбове, конструкция седалки, носещо стоманено въже, ролкови и закрепващи механизми;
изпълнение на одобрения/съгласуван инвестиционен проект.

Върховните магистрати приемат, че безспорно от събраните и обсъдени от съда в цялост доказателства е установено, че лифтът не е в добро състояние и подлежи на ремонт.

Затова следва да се извърши основен или текущ ремонт, съответно вида на необходимите ремонтни или възстановителните дейности, е въпрос на последващо техническо решение, което ще бъде определено по вид и обем с изготвянето на инвестиционен проект, който да бъде одобрен и съгласуван по законоустановения ред.

По-рано днес от концесионера излязоха с позиция, че модернизацията на лифта е блокирана от година и половина. От дружеството призовават за среща с кмета на София Васил Терзийски, на която да изложат проблемите и да бъдат предприети конкретни стъпки за решаването на проблема.

Оттам посочват, че по тяхно искане и след представяне на всички необходими документи, Главният архитект на Столична община е издал виза за проектиране през 2022 г. за реконструкция на първия участък на Драгалевския лифт - „Драгалевци заслона“.

Разработен е проект на идейна фаза и има готовност от повече от година той да бъде внесен за издаване на разрешение за строеж.

"За да стане възможно това, трябва да имаме влязло в сила одобрение по околна среда. Сезирали сме надлежно РИОСВ - София и вече повече от година и половина нямаме отговор от тях. Това прави невъзможно внасянето на проекта при Главния архитект на Столична община за одобряване на проектите и издаване на разрешение за строеж. 

В светлината на това да се говори, че едва ли не Столична община ни задължава, пък ние не искаме, е меко казано нелепо. Всички знаем основния проблем пред модернизацията на съоръженията в ПП „Витоша“ - това е действащият Закон за горите, който забранява изграждането на нови лифтове и влекове от 2012 г. Този закон е блокирал възможността за нови инвестиции в зимна инфраструктура", допълват от концесионера.
БНТ