/ Thinkstock/Getty Images
Столичният общински съвет прие на днешното си онлайн заседание предложението на групата на "БСП за България" за осигуряване на психологични кабинети в училищата и детските градини в София, което беше направено от общинския съветник Албена Кръстева, съобщиха от пресцентъра на Градския съвет на БСП.

От общо гласували 56 общински съветници "за" са били 51, против - 5, а въздържали се нямаше.

Родителски организации настояват за подкрепа на присъственото обучение на учениците

"Онлайн обучението нанася физиологични и психологични обучителни затруднения на учениците,
което налага един по-задълбочен прочит на написаните в стратегията дейности. Децата се обездвижват, затруднява се комуникацията между тях, ограничават се игрите на открито, което е много съществено за тяхното развитие. Също така има статистика за повишаване на насилието", е казала вносителката на доклада Албена Кръстева.

"В мярка 3.26 от плана за действие за реализацията на стратегията относно повишаване на грижите и превенцията на здравето сред децата, учениците и работещите в структурите на столичното образование, ние предлагаме осигуряване на здравни и допълване на психологични кабинети", е обяснила Кръстева.

МОН утвърди датите за отложените пролетни състезания и ученическите олимпиади

Тя е заявила, че промяната цели във всяко едно училище и детска градина да има на разположение психолози, които да работят с учители, родители и деца, нуждаещи се от помощ за преодоляване на психологичен дискомфорт, породен от онлайн COVID обучението.

"COVID онлайн обучението затруднява комуникацията и терапията с логопеди и ресурсни учители. Призоваваме в списъка, който са изготвили в Дирекция "Образование" за налични логопеди и психолози в училищата, в които няма, да бъдат осигурени такива специалисти", е допълнила още Кръстева. Според нея е добре да се проучи и липсата на техническо оборудване и да се обезпечават децата от социално слаби семейства, за да може да се обучават онлайн.
БТА