„Топлофикация София“ има пълна готовност да стартира предстоящия отоплителен сезон, съобщиха от дружеството.

Фандъкова: „Топлофикация София“ запазва социално поносимите цени за гражданите

Съгласно нормативната уредба дружеството трябва да има готовност за общото включване на отоплението в София от 1 октомври. Масово включване на централното отопление може да започне след три последователни дни със средноденонощна температура по-ниска от  +12°C и прогноза от НИМХ за трайно застудяване.

Дружеството получава седмична прогноза за времето и ще реагира съобразно климатичните условия и в съответствие с нормативните изисквания. При желание от страна на клиентите парното може да бъде пуснато в отделна сграда преди общото включване на отоплението в града.

За целта в най-близкия център за обслужване на клиентите е необходимо да бъде представено заявление и подписано решение от Общото събрание на етажната собственост за по-ранното включване.

Детските градини, училищата и здравните заведения могат да поискат предварително включване на отоплението, като за това е достатъчно упълномощено лице да изпрати писмено заявление в обслужващия топлорайон или в централно управление.

Преди пускането на отоплението е важно клиентите да приключат всички ремонти по вътрешните инсталации и да ги запълнят, ако са източени. Отоплението няма да бъде включено в сградите, в които вътрешната отоплителна инсталация не е запълнена.

Предлагат ново поскъпване на природния газ през октомври

Напомняме на клиентите да отворят на максимална степен вентилите на радиаторите си, за да не се налага допълнително обезвъздушаване на отоплителните тела. Важно е абонатите да проверят дисплеите на електронните уреди за дялово разпределение, монтирани върху радиаторите. В случай на  нередност, клиентите трябва да се свържат със своя топлинен счетоводител.

Максималното ограничаване на достъпа до абонатната станция в сградата ще ограничи възможните манипулации и кражби на топлинна енергия. Това ще гарантира качественото и надеждно топлоснабдяване на всички имоти и коректното отчитане на консумираната топлинна енергия.

Допълнителна информация във връзка с началото на отоплителния сезон клиентите могат да получат чрез обаждане в кол центъра на телефон 0 700/ 11-111, както и чрез останалите комуникационни канали.