Депутатите приеха предложението на "Изправи се БГ!Ние идваме" за изслушване на кмета на Столична община Йорданка Фандъкова, Елен Герджиков, председател на Столичен общински съвет и Александър Александров - изпълнителен директор на "Топлофикация София" ЕАД за финансовото състояние на дружеството.

Народните представители искат да разберат какви са предприетите действия от страна на дружеството и на Столична община като негов принципал за осигуряване на инвестиции за изпълнение на нормите за допустими емисии на азотни окиси, съгласно прилагането на стандартите на Европейската комисия от 2017 г. и решението на Изпълнителната агенция по околната среда за отказ на дерогация на „Топлофикация София“ ЕАД относно емисиите.
БТА