„Топлофикация София“: Няма риск за отоплителния сезон
"Няма нищо извънредно. Гарантирам на всички софиянци, че няма да има проблеми с топлоподаването". Това каза Александър Александров - изпълнителен директор на „Топлофикация София“ ЕАД по време на Комисията по икономическа политика, иновации и туризъм.

Спирането на „Топлофикация София“ би нанесло многократно по-тежки екологични щети на града. Към днешна дата това е най-екологичният начин за отопление в столицата, смята Александров.

Министърът на околната среда и водите Асен Личев заяви, че на „Топлофикация София“ не не е с отнето комплексно разрешително така, че няма нищо извънредно. Дерогацията е експертна дейност, тя не е политическо решение.

"От 26 горивни инсталации, 4 не са получили дерогация или не са с потвърдени комплексни разрешителни", каза той и добави, че софийската е сред тях, другата е сливенската.

Ние се борим за зелена политика, но чрез кафяви технологии, посочи Личев.

Мая Манолова: Почти 1 млн. столичани ще останат без парно и топла вода

Министърът на енергетиката Андрей Живков обърна внимание на това, че „Топлофикация София“ непрекъснато задлъжнява.

Виктор Станчев, изпълнителен директор на „ЧЕЗ-Електроразпределение България“ АД каза, че мрежата в София няма да може да понесе товара и ще се подложи на риск цялото електроподаване на столицата при спиране на ТЕЦ-а.

Председателят на КЕВР Иван Иванов обяви, че в комисията е постъпило искане от „Топлофикация София“ за нова промяна в цената на топлоенергията от първи септември. От регулатора обаче обясниха, че цената не може да бъде променяна в срок, по-малък от 6 месеца.

По-рано Мая Манолова обяви, че почти 1 млн. столичани ще останат без парно и топла вода. Причината са неизпълнени изисквания за норми на азотни емисии от "Топлофикация София", което води до опасност тя да спре да работи и да остави над 400 000 домакинства и учреждения без парно и топла вода.

На 29 юли тази година Изпълнителната агенция по околна среда /ИАОС/ отказа исканата дерогация на "Топлофикация София" ЕАД. Решението на ИАОС е взето на 22 юли и се отнася и за четирите клона - ТЕЦ "София - Изток", ТЕЦ "София", Отоплителна централа /ОЦ/ "Люлин" и ОЦ "Земляне". Решението е във връзка с процедурата по преразглеждане и актуализация на комплексното разрешително на оператора, издадено по Закона за опазване на околната среда /ЗООС/, припомня БТА.

Поисканата от "Топлофикация София" дерогация е отлагателен период за спазване на нормите за допустими емисии на азотни оксиди. Новите стандарти са в съответствие с решение на Европейската комисия 2017/1442/ЕС от 2017 г., които са приложени и са действащи и в българското законодателство. От 2018 г. страните членки на ЕС, включително и България, преразглеждат всички издадени комплексни разрешителни във връзка с привеждане на дейността на съществуващите големи горивни инсталации в съответствие с новите норми.

Една от причините за отказа на дерогация е нарушение на Наредбата за допустими емисии на серен диоксид, азотни оксиди и прах, изпускани в атмосферата от големи горивни инсталации. Изпусканите емисии азотни оксиди двойно надвишават нормите. Инвестиционните мерки, предвидени от оператора в т.нар. Преходен национален план, все още не са приключили, а някои дори не са започнали.

В мотивите към решението се напомня, че през 2017 г. България е била осъдена от Съда на ЕС за неспазване на нормите за фини прахови частици /ФПЧ/, което се отнася и за територията на Столичната община. Според данните за 2020 г. превишенията за ФПЧ продължават. Азотните оксиди са един от вторичните замърсители, които допринасят за повишените нива на фините прахови частици и влошават качеството на атмосферния въздух в София.

Във връзка с решението на агенцията по закон МОСВ ще осъществява контрол чрез РИОСВ-София. РИОСВ ще следи оператора за изпълнението на условията в комплексното разрешително, включително и за предприемане на мерки по привеждане на дейността му в съответствие с нормите.