/ iStock/Getty Images
Столична община ще финансира превоза на деца от подготвителни групи и ученици от І до VІІ клас  в район „Красна поляна”, кв. „Факултета” до „приемните” училища в район „Възраждане” и район „Овча купел", това реши Столичният общински съвет.

Услугата ще се осъществява в присъствените учебни дни. 

Столична община осигурява финансиране на транспортна услуга за деца от подготвителните групи и ученици от І до VІІ клас от район „Красна поляна”, кв. „Факултета”, за обучение в 3 общински училища в районите „Възраждане” (67 ОУ и 136 ОУ) и район „Овча купел” (66 СУ).

Дирекция „Образование” осъществява периодичен контрол на посочените училища. Резултатите от проверките показват, че през 2021/2022 учебна година броят на обхванатите деца е 308. По данни на директорите на трите училища, учениците продължават образованието си до завършване на първи гимназиален етап на средно образование или до завършване на средно образование, се посочва в доклада на приетото предложение.

Осигуряването на транспорт до училище на децата от предучилищна възраст (на 5 и 6 години), невладеещи български език, осигурява добра подготовка за постъпването им в първи клас, се посочва още в него. 

Необходимите средства за обезпечаване на транспортната услуга за 2022/2023 учебна година са в размер до 150 000 лева с ДДС и ще дойдат от бюджета на функция „Образование” към Столична община.

Районните администрации следва да заплащат ежемесечно стойността на превозите в зависимост от изминатия пробег на километър, въз основа на предоставени отчетни документи от извършителя на услугата.
БТА