/ IStock
Служители на Регионална дирекция по горите - София установиха 285 броя отсечени дървета, бял бор при извършена проверка през вчерашния и днешния ден в частна гора землището на село Огоя, съобщиха от Изпълнителната агенция по горите към Министерството на земеделието.

Село Огоя се намира в община Своге, София област.

На място горските служители установяват около 30 кубически метра от отсечената дървесина. В близост до временен склад на съседно държавно сечище, за което има позволително за сеч, инспекторите установяват други 25 кубически метра дърва от бял бор, чиито шайби съвпадат с пъновете от частната гора. Дървесината е задържана. Преписката за разкритото нарушение ще бъде предадена на Прокуратурата.

Извършват се проверки по нарушения с дървесина в община Якоруда

От Агенцията по горите припомнят, че преди месец екип на Дирекцията отново установи отсечени около 1000 броя дървета в същата частна гора. При инвентаризация в съседно насаждение, държавна собственост с издадено позволително за сеч, е установено разминаване между реално отсечената дървесина и тази, която е експедирана. В два други гранични подотдели общинска горска територия е установена сеч на дървета без да има издавани позволителни за сеч през 2021 г. и 2022 година. Собственикът на частната гора притежава обща площ повече от 1000 ха горски територии, за чието опазване е предприел необходимите мерки, съгласно Закона за горите, като е наел лица, които да отговарят за опазването им.

Екип на Регионалната дирекция по горите - Русе  установи на 13 ноември група системни нарушители в момент на извършване на незаконна сеч в общински гори в землището на село Богданци, община Главиница, област Силистра. Служителите на дирекцията действали по сигнал за рязане с моторни триони в общински горски фонд на селото през нощните часове на 9 и 10 ноември. Случаят също е изпратен до прокуратурата.
БТА