/ iStock
Горски инспектори от Регионална дирекция по горите – Велико Търново установиха незаконна сеч в три частни горски имота, в землището на севлиевското село Столът, съобщиха от пресцентъра на Изпълнителна агенцията по горите. Проверяващите са разкрили нарушението по време на обход на територията. 

Инспекторите установяват, че за един от имотите, където са отсечени по-големия брой дървета, няма издадено разрешително за сеч. За другите два имота, за които е издадено позволително за сеч, е извършен добив на дървесина от немаркирани в основата им с контролна горска марка дървета.

Общият брой на незаконно добитите дървета от дървесните видове бук, габър, бял бор и акация в трите частни горски имота е 250. 

По случая са уведомени разследващите органи. От началото на годината до момента на територията на Регионалната дирекция по горите са извършени 4600 проверки. Съставени са 183 акта за извършени нарушения на Закона за горите. Задържани са 200 куб. метра дървесина,  десет моторни превозни средства , седем каруци и шест моторни триона. 
БТА