/ iStock/Getty Images
Столична община продължава по график поетапната подмяна на старите отоплителни печки на твърдо гориво с нови екологични устройства.

Къде отиват есенните листа на София (СНИМКИ)

Подмяната се извършва по проект „Подобряване качеството на атмосферния въздух в Столична община чрез подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво с екологични алтернативи”, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Кохезионния фонд и от националния бюджет на България.

Проектът обхваща всички райони на територията на Столична община. До сега общината е подписала общо 4 900 договора с одобрените кандидати по проекта, като желаещите да кандидатстват домакинства имат възможност да го направят и в момента.

Към този период най-голям е броят на заявените нови отоплителни устройства на пелети и климатици, а общо 350 домакинства са избрали отоплителни устройства на природен газ.

Бе извършен монтаж на отоплително устройство на пелети в район Подуяне, жк. „Левски“. В район Подуяне са монтирани общо 17 нови отоплителни устройства на пелети, а до края на годината по график изготвен в изпълнение на договор с изпълнител, ще бъдат монтирани 75 нови устройства на домакинства.

Строителни бригади в София извършват ремонти на пътищата за зимата

Монтират се екологични устройства и в районите Сердика, Слатина, Студентски и Триадица, като за една седмица са инсталирани 38 нови пелетни устройства.В рамките на проекта  се провеждат и информационни дни, на които желаещите могат да се запознаят с проекта.

Информационен ден се провежда в район Сердика, кв. „Бенковски“ бул. "Лазар Михайлов" 65, пред магазин "Фреш маркет” от 13:00 до 15:30. На 29 октомври ще се проведе в район Връбница, кв. "Модерно предградие", бул..„Европа“ 20 - читалище "Кирил и Методий" от 13:00 до 15:30 ч.

Важно условие за осъществяване на подмяната на старите отоплителни устройства е домакинствата да са изградили отоплителната си инсталация преди монтажът на новото устройство.

Желаещите да кандидатстват могат да го направят, като подадат заявление в районната администрация. Необходимо е лицето да е собственик на имота, да използва отоплителен уред на твърдо гориво и да е заплатил своите местни данъци.