/ iStock/Getty Images
Софийска градска прокуратура внесе в съда обвинителен акт срещу обвиняем за това, че в условията на продължавано престъпление (с три отделни деяния) теглил на каса от банка, от сметка на фирма, чиито управител е, парична сума в общ размер на 10 880 лв., за което имущество предполагал, че е придобито чрез престъпление. 

Събраните в хода на разследването доказателства сочат, че в края на 2014 г., обвиняемият бил вписан като управител на търговско дружество, което не извършвало реална търговска дейност, нямало персонал, нито офис. Имало сметка, по която не постъпвали средства, не подавало данъчни декларации.

На 03.12.2015 г. във Франция била извършена измама и от сметката на френско търговско дружество към сметката на дружеството, на което мъжът бил управител, бил нареден превод на сума в размер на 288 756 евро, с основание: по фактура. За превода управителят и счетоводителят на френската фирма не знаели и не били дали съгласие.

На 07.12.2015 г. сумата от 288 756 евро постъпила в сметката на българското дружество. Мъжът узнал за получените средства и решил да се разпореди с тях. На следващия ден обвиняемият попълнил изискуемите по закон документи в банката, като посочил че произходът на превода е договор между двете дружества, с инвестиция с общ размер 3 млн. евро.

На него му било известно, че дружеството което управлявал, не извършва търговска дейност, не е сключвал реални търговски сделки и попълнените документи не отговаряли на истината. По сметката на българското търговско дружество не е имало движение от нейното откриване.

Обвиняемият не познавал наредителя по сметката и съзнавал, че най-вероятно става дума за придобити средства от извършено престъпление в чужбина. Въпреки това, той решил да се разпореди с тези средства.

На 08.12.2015 г. обвиняемият, през период от 30 мин. в различни клонове на банката, изтеглил три пъти парични суми в общ размер на 10 880 лв.

Няколко дни след нареждането на превода, счетоводителят и управителят на френското дружество установили измамата и се обърнали към френската полиция да проведе разследване. Отправили и искане от банката наредител да поиска от българската банка получател връщане на наредената с измама сума.

Българската банка уведомила мъжа, че е необходимо да върне парите и той обещал, че ще го направи, но не посетил офиса на банката.

Разследването по делото е проведено от СДВР под ръководството и надзора на СГП. В хода му са събрани доказателства в подкрепа на обвинението, като са разпитани свидетели, включително и след изготвяне и изпълнение на Европейска заповед за разследване, извършена е графическа експертиза, приложено е копие на банково досие, както и други документи.

Предстои насрочване на разпоредително заседание по делото от Софийски градски съд.