/ iStock
Служители на Регионалната дирекция по горите – София спряха дейността на три сечища в землището на с. Балша, църковна собственост и на обект за добив на дървесина в землището на с. Мирково.

Санкциите са наложени след извършване на проверка в сечищата и установяване на нарушения на Закона за горите, съобщиха от пресцентъра на Агенцията по горите.  

Горските инспектори са извършили проверки в пет насаждения, попадащи в един имот, църковна собственост, в землището на с. Балша. За обектите са издадени позволителни за сеч, но в три от сечищата е установен добив на 87 немаркирани дървета с общ обем 42 куб. метра. Съставен е констативен протокол, с който е спряна дейността на обектите. Установена е сеч в съседни подотдели, без издавани позволителни за сеч. 

При проверка в землището на с. Мирково, инспекторите констатирали, че видът на провежданата сеч не отговаря на предвидената по горскостопански план. В хода на инспекцията горските служители установили, че е изградена просека, която също не е отразена в технологичния план, както и сеч на 13 немаркирани дървета. Съставен е констативен протокол, с който е спряна дейността в сечището. 

За последните две седмици служителите на Регионална дирекция по горите – София са извършили общо 664 проверки по Закона за горите и Закона за лова и опазване на дивеча. Проверени са 58 обекта за складиране, преработка и търговия с дървесина, 124 сечища, 276 превозни средства, транспортиращи дървесина, 77 риболовци и 129 други физически лица. За извършените проверки са съставени 10 акта за нарушения по Закона за горите, с които са задържани общо 8,5 куб. метра дърва за огрев. 
БТА