/ БТА
"Къщата, в която е живял Цветан Радославов, автор на химна на България, на ул. „Ангел Кънчев“ №3 е паметник на културата и тя категорично няма да бъде нито събаряна, нито надстроявана". Това съобщи кметът на София Йорданка Фандъкова в своя Фейсбук профил.

По инициатива на кмета Фандъкова и по предложение на главния архитект на София арх. Здравков Столична община възлага изработването на актуализирани режими за опазване на сградата и на цялата зона около паметника, които ще се предложат за приемане на Министерство на културата.

Това е единственият законен начин, по който може да се въведе рестрикции на застрояване в зоната и се надява, че Специализираният експертен съвет по опазване на недвижимото културно наследство към Министерство на културата ще го приеме.
 
 

❗ Къщата, в която е живял Цветан Радославов, автор на химна на България, на ул. „Ангел Кънчев“ №3 е паметник на...

Posted by Йорданка Фандъкова - Yordanka Fandakova on Monday, 19 April 2021


Издадената през 2020 г. заповед за изменение на плана стъпва на внесено положително становище от Министерство на културата, като в заповедта е поставено условие за намаляване на застрояването.

То обаче може да бъде законово гарантирано само, ако Министерство на културата приеме предложението на общината за въвеждане на нов охранителен режим в зоната на паметника.

"Затова поискахме от Министерство на културата да не съгласува проекти за намеси в сградата и охранителната ѝ зона до приемане на новите режими за опазване", каза също Фандъкова.

Колко добре познаваме българските национални символи?

"Това е общото ни становище с кмета на район „Средец“ Трайчо Трайков, който по закон има задължение да съобщи заповедта и да събере възраженията към нея", посочи също кметът Фандъкова.

Изработването на режими за опазване, които да определят обхвата на допустимите намеси, в зони, е ключова задача както за защита на паметниците на културата, така и на средата около тях.

Затова и по инициатива на главния архитект Столична община разработи такива режими за цялата зона между бул. „Патриарх Евтимий“, ул. „Граф Игнатиев“ и ул. „Георги С. Раковски“, както и за всички единични недвижими културни ценности в нея.

По думите на кмета на София: „Надявам се, че нашите предложения ще бъдат приети от Министерство на културата и неговата специализирана администрация, която единствена има право да утвърждава режимите за опазване на културните ценности“.