Двуседмичната заболеваемост от COVID-19 в страната расте. Това показва справка на DarikNews.bg в системата на здравните власти. 106.96 заразени на 100 хиляди души стигна 14-дневната заболеваемост в сряда. Отклонението спрямо предходния ден е с 2.29. 

КАРТА НЦЗПБ
НЦЗПБ

София-град се върна в зеления Етап 1 от Плана за справяне с пандемията. Така на картата на епидемичната обстановка по области в зелено са София, Враца и Кюстендил.

карта области и региони
coronavirus.bg

Всички останали области са в нулевия етап. В него е и цялата страна на картата на епидемичната обстановка по региони, но се очаква западният Регион 1 да премине в зеления Етап 1 в следващите дни. 

карта области и региони
coronavirus.bg

В Плана за справяне с пандемията е разписано какви противоепидемични мерки предвижда да се въвеждат при влизане в Етап 1. Най-общо се предвижда връщане на предпазните маски в болниците и градския транспорт, както и засилен сутрешен филтър в учебни и детски заведения и в специализирани институции. 

Етап 1 - Мерките са задължителни: 
 
  • носене на защитна маска за лице в лечебни и здравни заведения, обекти за предоставяне на социални услуги, градски транспорт и в други обекти, в които рискът от заразяване е висок (напр. затвори);
  • спазване на физическа дистанция от минимум 1,5м;
  • хигиена на ръцете и дезинфекция на повърхности, редовно проветряване;
  • Работа от разстояние (надомна), при възможност.  
  • Провеждане на засилен сутрешен филтър в детски заведения за недопускане на деца с клинични симптоми за COVID-19, както и за други остри заразни болести.
  • Провеждане на ежедневен филтър в учебните заведения за наличие на ученици с клинични симптоми за COVID-19 и тяхното отстраняване от учебния процес до установяване на диагнозата и клинично оздравяване.
  • Провеждане на ежедневен филтър в специализираните институции за предоставяне на социални услуги и в социалните услуги от резидентен тип за деца и възрастни за наличие на потребители и персонал с клинични симптоми за COVID-19 и отстраняване на персонала от работа до установяване на диагнозата и клинично оздравяване.

Противоепидемични мерки могат да бъдат въвеждани както на областно ниво (след предложение на директора на съответното РЗИ до Главния държавен здравен инспектор), така и на национално ниво (след предложение на Главния държавен здравен инспектор до министъра на здравеопазването).