/ iStock/Getty Images
Софийска градска прокуратура внесе в Софийски градски съд обвинителен акт за данъчно престъпление.

39-годишният обвиняем, за времето от 01.05.2011 г. до 29.03.2014 г., като упълномощен да осъществява фактически дейност и представителство на търговско дружество „А. 82“ ЕООД, избегнал установяването и плащането на данъчни задължения на обща стойност 103 390,64 лева. От тях 78 829,03 лева представлявали дължим данък върху добавената стойност, а 24 561,61 лева – дължим корпоративен данък.

Управител и едноличен собственик на дружеството формално била майката на обвиняемия, но тя не се занимавала с дейността на фирмата. Лицето, което фактически осъществявало реалната търговска дейност и представлявало дружеството, бил обвиняемият.

Търговско дружество „А. 82“ ЕООД притежавало лиценз за строителство, ремонтни, монтажни и други дейности, като осъществявало реална търговска дейност и било регистрирано по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) и по Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО).

В качеството си на управляващ и представляващ „А. 82“ ЕООД, обвиняемият, като посредствен извършител, чрез фактическите действия на счетоводителя на фирмата, потвърдил неистина в подадените в Териториална дирекция на НАП - София по електронен път справки-декларации, като мъжът използвал документи с невярно съдържание – дневници за покупки, в които отразил фактури по доставки, които реално не били извършени, при представяне на информация пред органите по приходите.

Така обвиняемият приспаднал неследващ се данъчен кредит по неосъществени реално доставки. Освен това обвиняемият декларирал и годишен корпоративен данък в размер по-малък от реално дължимия за 2011 г. и данъчна загуба, съответно недължим корпоративен данък вместо реално дължимия такъв за 2013 г. в годишните данъчни декларации на дружеството съответно за 2011 г. и 2013 г. По този начин обвиняемият избегнал установяването на данъчни задължения в особено големи размери.

Обвиняемият действал като посредствен извършител чрез лицето, извършващо счетоводни услуги за дружеството. Счетоводителят осчетоводявал фактурите, които му е давал обвиняемият и подавал от името на „А. 82“ ЕООД справки-декларации по ЗДДС и отчетни регистри – дневници за покупки и продажби за дейността на дружеството и годишни данъчни декларации по ЗКПО, без да знае, че фактурите не отразяват реално осъществени сделки.

Предстои насрочване на разпоредително заседание от Софийски градски съд.
Софийска градска прокуратура