Временна организация на движение на МПС в Нова Загора
Временна организация на движение на МПС в Нова Загора / община Нова Загора

Поради извършване на основен ремонт на ул. „Васил Левски" се въвежда временна организация на движение на МПС в Нова Загора.

Затворена за движение е ул. "Васил Левски" от пресечката с ул. "Христо Ботев" до пресечката с ул. "24-ти май" /входа на градска градина/.

Улица „Градинска" е отворена като „Път без изход" от посока ул. "Проф. Минко Балкански" до ул. "Васил Левски". Затворена за движение е ул. "Народни будители" от пресечката с ул. "Христо Ботев" до пресечката с ул. "Любен Каравелов".

Улица „Васил Левски" в участъка от пресечката с ул. "Христо Ботев" до ул. "Димитър Благоев" може да се ползва като място за паркиране или за пресичане, като движението да става бавно и с повишено внимание, при спазване на принципа „предимство на дясностоящия".