Нова Загора
Нова Загора / община Нова Загора
Общински съвет Нова Загора гласува промени в Наредбата за рекламната дейност в общината.

На сесията бяха разглеждани 12 предложения, съветниците приеха предложението за одобряване на компенсирани промени по бюджет „местни дейности” и Списъка за капиталови разходи и др