/ iStock/Getty Images
Два бели щъркела от различни гнезда са били транспортирани от стралджанското село Маленово в дирекцията на Природен парк "Сините камъни" в Сливен, съобщиха от парка.

По-възрастният индивид е намерен на асфалтов път в селото със счупено крило, а по-младият е бил изоставен от родителите си.

Екоинспектори от Русе спасиха ушати сови и кукумявки

Гл. експерт "Биоразнообразие, природозащитна и консервационна дейност" Красимир Цуцов е оказал първа помощ на двете птици, след което общото им състояние е подобрено.

Щъркелите ще бъдат предадени на Спасителен център за диви животни в Стара Загора.
БТА