Продават военен имот в Ямбол
Продават военен имот в Ямбол / Dariknews, Архив

Правителството разреши да бъдат продадени пет военни имота с данъчна оценка над 500 000 лв., които са с отпаднала необходимост за Министерството на отбраната и Българската армия.

Сред тях е поземлен с площ 98 410 кв. м, застроен с 28 сгради, данъчна оценка 4 156 258,60 лв. в Ямбол, ул. „Ген. Владимир Заимов” . Имотите ще бъдат продадени на търг по реда на Закона за държавната собственост и глава пета от правилника за прилагането му.

Първоначалната цена не може да бъде по-ниска от данъчната оценка, увеличена с 10 на сто, и балансовата стойност на съоръженията, трайно прикрепени към имотите, които не подлежат на данъчно деклариране, увеличена с 10 на сто.

С друго решение от публична в частна държавна собственост беше променен статутът на имоти, предоставени за управление на Министерството на отбраната, и с отпаднала необходимост за Българската армия. Решението ще позволи с тях да бъдат извършени разпоредителни действия съгласно Закона за държавна собственост.

Такъв е  поземлен имот с площ 67 754 кв. м, застроен с 12 сгради, в землището на новозагорското село Кортен.