Прием на документи за военна служба
Прием на документи за военна служба / DarikNews.bg, архив

В Офиса за водене на военен отчет в община Ямбол се приемат документи за прием на военна служба.

За Военно медицинска академия -42 длъжности за магистър - лекари, магистър - дентална медицина и 5 длъжности за медицински сестри . Кандидатите трябва да притежават съответното медицинско образование и да не са по възрастни от 40 години за лекарите и 33 години за медицинските сестри и да отговарят на останалите условия за прием на военнослужещи. Лекарите получават звание „капитан" а медицинските сестри звание „старши сержант" . О

фицерите се приемат за военни формирования от населените места Ямбол (Кабиле), Безмер, Сливен, Ст. Загора, Пловдив, Варна и София. Медицинските сестри са за военни формирования в градовете Стара. Загора, София и Велико. Документите се приемат до 15 април 2016 г.

За Военно въздушните сили се приемат войници за 89 вакантни длъжности .
Кандидатите не трябва да са по възрастни от 32 години и да отговарят на условията за прием на военнослужещи.

Приетите военнослужещи ще служат във военни формирования в населените места - Полски градец, Черноморец, Братово, Крумово/ Пв./, Граф Игнатиево и Банкя. За Съвместното командване на силите са обявени 50 длъжности за прием на войници.

Кандидатите не трябва да са по възрастни от 32 години и да отговарят на условията за прием на военнослужещи. Приетите военнослужещи ще служат във военни формирования в градовете Бургас и София.