/ iStock/Getty Images
Община Сливен организира кампания по преброяване на безстопанствените кучета на територията на града и населените места, съобщиха от Общината.

Инициативата е в изпълнение на чл. 3, ал. 1 от Наредба №4 от 1 февруари 2021 г., за прилагане на Националната програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на България и за процедурите по нейното изпълнение, механизма на финансиране и отчетност.

Кметът на Сливен: Ще има санкции за забавено възстановяване на улиците след ВиК-ремонтите

Преброяването ще се извърши по утвърдена методика в рамките на месеците октомври-ноември, като ще се отчита всяко куче, намиращо се на обществено място без видимо присъствие на собственик, приблизителната му възраст, пол, видимо здравословно състояние и наличие или липса на маркировка за извършена кастрация.

За преброяването ще се сформират няколко екипа от представители на община Сливен, кметове и кметски наместници на населените места.

В екипите могат да участват доброволно и представители на организации за защита на животните или други физически и юридически лица, с опит в областта на статистиката или ветеринарната медицина.

Срокът за подаване на документи на заинтересованите лица е дo 28 септември в отдел „Екология” в Общината. Необходимите документи са - заявление за участие в свободен текст и копие на документ за самоличност.

Телефон за допълнителна информация: 044/ 611-262.