/ ОД на МВР-Сливен
Не бяха допуснати инциденти и нарушения на обществения ред при откриване на учебната година на територията на ОД на МВР-Сливен. На 17 септември полицейски екипи на районните управления в Сливен, Нова Загора, Котел и Твърдица са осъществили охранителни и регулировъчни мероприятия с цел, гарантиране сигурността на учениците и техните родители, опазване на обществения ред в и около учебните заведения.

Освен униформени служители в охранителните мероприятия са включени и цивилни полицаи. Както през първия учебен ден, така и през цялата учебна година в ОД на МВР-Сливен е създадена организация за недопускане на продажба на алкохол и тютюневи изделия на ученици от търговските обекти в близост до учебните заведения. Контролът и наблюдението с цел недопускане на разпространението на наркотични вещества край училищата остава завишен.

Кметът Стефан Радев: Образованието е сигурен гарант за бъдещи успехи (СНИМКИ)

Както всяка година полицейски служители ще извършват периодични обходи по контрол, свързан с пропускателния режим. По-специално внимание ще се отделя на пиковите часове, в които е предвидено да има полицейско присъствие. Продължават операциите на Пътна полиция в кампанията „Децата тръгват на училище.

Да ги пазим на пътя!“, която стартира от началото на месец септември. В рамките на предприетите действия са проведени срещи с училищните ръководства и са планирани обучителни занятия с децата за запознаване с правилата за движение по пътищата. 

„Детско полицейско управление“ и „Работа на полицията в училищата“ са основните програми, по които ОД на МВР-Сливен и училищата в региона продължават да си сътрудничат. Приоритетен остава ангажиментът на Областната дирекция по отношение работата във връзка с Механизма за задържане в образователната система на деца и ученици в задължителната училищна и предучилищна възраст.