Обсъждиха нова програма за интегриране на ромите
Обсъждиха нова програма за интегриране на ромите / netinfo

Проектът за нова Рамкова програма за равноправно интегриране на ромите в българското общество, предложен от Националния съвет за сътрудничество по етнически и демографски въпроси бе обсъден на заседание на Областния съвет за сътрудничество по етнически и демографски въпроси в Сливен.

Свои становища представиха общините Сливен и Нова Загора, Районният център по здравеопазване , Регионалният инспекторат по образованието и Фондация „Здравето на ромите”.

Бе отбелязано, че в проекта са залегнали нови приоритетни направления, свързани с интеграцията на ромските жени, каквито не бяха застъпени в досега действащата рамкова програма, информират от областна управа. Областният съвет взе решение да изпрати предложенията и коментарите по основните приоритетни направления до работната група, която разработва новата Рамкова програма за равноправно интегриране на ромите в българското общество.

Очаква се тя да се приеме до края на 2008 г. с решение на министерски съвет.