/ Дарик Сливен, Архив
С 3 гласа „за“, 15 „против“ и 15 „въздържал се“ Общински съвет не прие повторно гласуваното предложение за замяна на концесионера по договор за концесия между Община Сливен като концедент и ГД ДЗЗД „Спорт палас“ в качеството на концесионер с правоприемник „Спорт палас“ ООД, при условията на универсално правоприемство.

Общински съвет-Сливен отново ще гласува концесията на стадион „Хаджи Димитър”

Председателят на Общинския съвет Димитър Митев обясни от трибуната, че след като решението не е прието повторно, то няма да породи правни действия.

Общинският съвет утвърди протокола на Комисията по стипендиите. Бяха приети и предложения за разпореждане с общински имоти, за одобряване на Подробни устройствени планове, за отпускане на финансови средства и персонални пенсии на граждани.

Областният управител спря опит на Общинския съвет за концесия, сезиран е главният прокурор

Заседанието започна с полагане на клетва от Васил Добрев, който става общински съветник от листата на БСП на мястото на напусналия Общински съвет Минчо Афузов.

Пак в началото на днешното заседание Дружеството на художниците в Сливен подари на Общинския съвет картина на Радослав Николов като знак за благодарност за подкрепата, която е оказана на дружеството за реализация на негов проект.