Областният управител в Сливен ограничава разходите на администрацията
Областният управител в Сливен ограничава разходите на администрацията / Дарик Сливен, Архив

Изпълнението на бюджета към края на първите 5 месеца на годината на Областна администрация - Сливен, управлението и разпореждането с държавната собственост на територията на областта, както и предстоящите задачи пред администрацията представи пред медиите новоназначения областен управител Корнелий Желязков.

При планирани 212 000 лева общо приходи за годината, за отчетния срок са събрани 11 000 лева, което е едва 5 %, изпълнение. Приходната част идва главно от наеми и продажба на държавна собственост, поясни Желязков. Планираните от наеми суми са в размер на 35 000 лева, към момента са събрани – 4 240 лв или – 12 %.

 

От продажби са планирани 173 хиляди лева към момента постъпленията са 1, 4 % или 2 420 лева. Направени са опити за продажба на два урегулирани поземлени участъка в Стара река и Раково, на първи търг – неуспешно, на втори търг е продаден участъка в Раково за около 9 300 лева, при очаквани постъпления от двата участъка 46 000 лева, уточни още Корнелий Желязков.

 

За изпълнението на разходите стана ясно, че при годишен бюджет от 440 000 лева, за 5-те месеца на годината са изразходени 194 000 лева /44 %/, като най-високи са разходите за гориво, вода и еленергия. „Това наложи да издам заповед за ограничаване ползването на автомобили в Областната администрация“, заяви областният управител. 31 са щатните служители в областната администрация, към момента незаето е само едно място. Средната работна заплата е 698 лева.

 

Корнелий Желязков разясни и ситуацията за управлението и разпореждането на имоти-държавна собственост по сключени договори с юридически лица на бюджетна издръжка, както и с юридически лица. Сред атрактивните обекти са Сливенските минерални бани. Наемателят от септември 2010 година, дължи близо 38 хиляди лева неплатени наеми към 1 юни. Фирмата едностранно е прекратила договора си като изпълнител и предстои приемането на обекта от Областната администрация, а дължимите суми ще се търсят по съдебен път, ако наемателят не се разплати. За имота е отправено искане за стопанисване от общината, което преди това е било отказано, тъй като обектът вече е имал наемател.

 

Санаториумът на баните, предвиден за старчески дом, е трябвало да се реновира по програма „Красива България“ и да влезе в експлоатация, но преди финализиране на сделката, договорните отношения са прекратени. При преминаване на собствеността от една инстанция към друга се е получила пауза от време, достатъчна имотът да бъде разграбен, заяви областният управител. И към момента въпросът за стопанисването на имота стои отворен.

 

Специфична е ситуацията и за сградата на бившата Популярна банка. За обекта бе припомнено, че през 2010 г. местните съветници поискаха имота за нуждите на Кукления театър и с решение от 23 май 2013 г. той е предоставен за целта. На 30 юни т.г. е подписан договор от областния управител за предоставяне на имота като собственост на Община Сливен за нуждите на театъра, включително и за изграждане на нова сграда със средства от продажбата на имота. Състоянието на сградата до новото кръгово е ужасно, призна Желязков. Все още пазарна цена не е обявена, но данъчната оценка е 750 000 лева.

 

 

 

Предстои изясняване на собствеността и на Младежкия дом в кв. „Република“, който също е разграбен. Много бързо трябда се уточни собствеността, защото има искания за отдаване под наем, и домът да заработи отново, категоричен бе Корнелий Желязков.