Над 200 000 лева за образование в община „Тунджа”
Над 200 000 лева за образование в община „Тунджа” / Dariknews, Архив

Средищните училища на община „Тунджа“ ще получат 237 900 лв. за целодневна организация на учебния ден на учениците. Това стана ясно от писмо на Министерството на финансите.

Средствата се осигуряват с цел устойчивост на дейностите по проект „Подобряване качеството но образование в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013. Проектът приключи в края на месец юни 2015 година.

При неговата реализация през учебната 2014/2015 година в община „Тунджа“ бяха формирани 40 полуинтернатни групи в общинските средищни училища и в целодневна организация на обучението бяха обхванати общо 915 ученици.

Община „Тунджа“ беше една от първите общини в България, която постави като приоритет в образователната си политика целодневната организация на учебния процес още през 2008 година, а от януари 2009 година обезпечи безплатно обедно хранене за всички ученици, обхванати в целодневна организация на обучението. Това бе ефективна мярка за превенция на отпадането от образователната система и повишаване качеството на училищната подготовка на учениците, финансирана от общинския бюджет, преди да се осигури  финансово и целево от държавния бюджет.

Съгласно министерско постановление средствата за целодневна организация на учебния ден в средищните училища се осигуряват за периода от 01 юли до 31 декември тази година.