Колко плаща общината като адвокатски хонорари по арбитражните дела?
Колко плаща общината като адвокатски хонорари по арбитражните дела? / Дарик Сливен, Архив

За схема за отклоняване на огромни суми от бюджета на Община Сливен под формата на адвокатски хонорари, услуги, консултации и експертизи алармира в началото на седмицата Мартин Стефанов, управител на „Бул-гейт" ЕООД.

В обръщението-сигнал, разпратено да електронните медии, до гражданите на Сливен и до правоохранителните и правораздавателни органи се твърди, че кметът Кольо Милев „е измислил и реализирал схема, от която Община Сливен е загубила до момента близо 2 000 000.00 лв.

 Според Мартин Стефанов, са заведени над 12 нови дела и то по влязло в сила Решение на АС при БТПП и потвърдено от ВКС, което не подлежи на обжалване. Сигналът до правоохранителните органи е за неправомерни действия, свързани с това незаконно разходване на средства. Аргументите са „тъй като няма решение на Общински съвет -Сливен за извършването на тези огромни разходи; няма проведена процедура по ЗОП, а изплатените суми надхвърлят минималната, за която тази процедура не е задължителна; никъде в отчета по изпълнението на Бюджета не са посочени тези извършени разходи, което е огромно нарушение на Закона за Бюджета, както и в нарушение на Закона за местното самоуправление и местната администрация."

Твърденията за наличие на „схема за точене на хонорари" в община Сливен категорично не отговарят на истината, заявява в свое писмо кметът Кольо Милев. Там пише още: „Информацията в писмото от Мартин Стефанов е подвеждаща, а анализът на сумите по изплащаните хонорари и разноски по делата между дружеството и Община Сливен е откровено манипулативен. Общият размер на изплатените възнаграждения за юридически услуги по арбитражните производства и платените държавни такси по образуваните арбитражни дела е 602 624 лв., а не както се твърди в писмото 1.6 милиона лева.

" Припомня се, че е в сила официална наредба № 1 за минималния размер на адвокатските хонорари, която регламентира, че тези хонорари се формират като процент от стойността на спорното право и материалния интерес по него. Това е нормативен акт, чието неспазване води до дисциплинарни последици за адвоката.