Дискутират Закона за предучилищното и училищно образование в община Тунджа
Дискутират Закона за предучилищното и училищно образование в община Тунджа / Община Тунджа, Архив

Регионална среща на тема „Законът за предучилищното и училищното образование - нови тенденции и предизвикателства” ще се състои днес в община Тунджа. За участие в срещата са поканени народни представители, представители на местната власт, държавниинституции, директори на училища и детски градини и други заинтересовани страни.

Текстът на новия Закон за предучилищното и училищното образование беше приет на първо четене от Народното събрание.

Община „Тунджа” инициира широк обществен и експертен дебат преди второто разглеждане на закона в пленарна зала по „образователната реформа”, която ще определи бъдещето на децата и на нацията.