Бургаски ревизори проверяват ямболски бетонни възли
Бургаски ревизори проверяват ямболски бетонни възли / netinfo
От началото на седмицата два екипа от Ямбол извършват проверка на бетоновите възли на територията на област Бургас. Ревизори от Бургас пък ще проверяват 2 от ямболските обекти за производство, транспорт или полагане на бетон.

Аналогични проверки текат в цялата страна до края на ноември. Оперативните инспектори ще работят на ротационен принцип. Контролът се извършва под формата на наблюдение чрез постоянно присъствие в обектите, за да се удостовери издават ли се необходимите счетоводни документи при сключване на търговски сделки. При необходимост ще се прави и инвентаризация на материалните запаси. Целта е да се провери дали декларираните от фирмите в бранша приходи отговарят на реално извършваната от тях дейност.

Националната агенция за приходите планира и други инспекции в сферата на рисковия бранш „Строителство”.