Заради усложнената обстановка са въведени промени в празничната програма на община Силистра, съобщиха от Общината.

Силистра въвежда строги мерки за достъп до сградата на общинската администрация

Отменени са всички предварително обявени събития, клубовете на инвалида и пенсионера остават затворени, силно ограничен е достъпът на външни лица до социалните центрове от различен тип, редуцирани са спортните събития, концерти, търговско изложение, фестивали, бирен фест, детски атракциони и други, при които присъстващите не са организирани с определени седящи места и входът е неограничен.

Учебната година ще започне съгласно заповедта и указанията на министъра на образованието.
БТА