Започва регистрацията на газово и пневматично оръжие
Започва регистрацията на газово и пневматично оръжие / netinfo

От служба “Контрол над общоопасните средства” в РУ “Полиция”-Търговище уведемяват притежателите на газово и пневматично оръжие, че от 3.01.2011 г. започва регистрирането му. Регистрацията е безплатна.

Необходимите документи са копие на лична карта, документ за придобиване/ако има такъв/ и самото оръжие. При регистрацията на притежателите се издава удостоверение за притежаваното оръжие. Неспазилите законовото изискване подлежат на санция от 500 лв. по Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехнически изделия.