Водата в Шумен остава негодна за пиене
Водата в Шумен остава негодна за пиене / digit.ru

Стойностите на показател „мътност" на питейната вода от централното водоснабдяване на Шумен все още са над обичайните. Това сочат лабораторните резултати от последните взети проби на Регионалната здравна инспекция в Шумен. Остатъчният хлор е в нормативно определените граници.

Инспекцията препоръчва водата в населените места, водоснабдявани от язовир „Тича" - Шумен, Велики Преслав, селата Панайот Волов, Белокопитово и Дибич - да не се ползва за пиене.