Утре последно внасяме данък превозни средства
Утре последно внасяме данък превозни средства / Дарик Шумен Юлия Христова

От отдел „Местни данъци и ТБО" на община Шумен напомнят на гражданите, че на 30 септември изтича срокът за плащане на втора, последна вноска, на Данък върху превозните средства за 2010 г. - информират от местната администрация.

Тогава изтича и срокът за плащане на трета вноска за Данък върху недвижимите имоти и Такса „Битови отпадъци"  за 2010 г.

Работното време  на касите на отдел „МД и ТБО" с граждани е от 8,30 ч. до 12,15 ч. и от 12,30 ч. до 16,30 ч.