Премахват изсъхналата и увредена растителност в Шумен
Премахват изсъхналата и увредена растителност в Шумен / Дарик-Шумен

Във връзка с постъпили в общината сигнали от граждани и след направените огледи на място от специалистите към Дирекцията „Устройство на териториите, контрол на строителството и екология" кметът на община Шумен Любомир Христов разпореди ОП „Паркинги, гаражи и благоустройство" да извърши в максимално кратък срок премахване на изсъхналата и увредена растителност.

• Кв. Херсон, бул. „Славянски" №5 - южно от блока премахване на дърво, джанка
• Ул. „Велики Преслав"№6а - премахване на липово дърво от източна страна на сградата
• Ул. „Калоян"№3 - премахване на увредено в стъблото яворово дърво
• ул. „Еделвайс"№12 - премахване на увредено в стъблото орехово дърво
• ул. „Тотлебен"№28 - съкръщаване на короната на кестеново дърво заради предстоящо строителство на втори етаж на сградата
• ул. „Кирил и Методий"№22 - премахване на сух ствол на дърво
• ул. „Априлов" в участъка от ул. „В.Друмев"до МБАЛ Шумен - премахване на единични клони
• по ул. „Г.С.Раковски" до спирка „Кьошковете" - премахване на единични клони
• по бул. „Симеон Велики" от пл. „Оборище" до НЧ „Добри Войников" - премахване на единични клони
• по бул. „Симеон Велики" от кръстовището до бензиностанция „Шел" до спирка Нова поликлиника - премахване на единични клони
• по бул. „Мадара" около Завод „Мадара" - почистване на храстова растителност по тротоара
• по бул. „Дунав" от ул. „Генерал Скобелев" до ул. „Искър" - премахване на единични клони
• по ул. „Съединение" от спирка Районен съд Шумен до спирка„Куршун чешма" - премахване на единични клони по бул. „Дунав" от ул. „Генерал Скобелев" до ул. „Искър" - премахване на единични клони

Всички направени отрези при кастрене на дърветата да бъдат обработени с блажна боя.
Добитата от сечта дървесина с диаметър до 0.50 м трябва да се предава на ОП „Стопанска и охранителна дейност", тази с диаметър над 0.50м на Дома за хора с увреждания в села Лозево и при транспортирането се маркира с общинска марка и се издава удостоверение за превоз.