Представят проекта  Участието на децата в правни процедури
Представят проекта Участието на децата в правни процедури / netinfo
Работна среща по повод представянето на проект „Участието на деца в правни процедури” ще се проведе днес в зала „Конферентна” на Комплекса за социални услуги. Област Шумен е избрана за пилотна по този проект, който се финансира от Европейския съюз и бюджета на Република България. Целта е да се повиши капацитета за закрила на детето в България.

В изпълнението на проекта ще учатват ръководители и представители на всички професионалните общности в областта – Окръжен съд, прокуратура и следствена служба, районни съдилища, полиция, Детска педагогическа стая, Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, Социалните служби, КСУД и Неправителствени организации, работещи по закрилата на децата.