Паркинги и гаражи става общинско предприятие, ще се занимава и с благоустрояване
Паркинги и гаражи става общинско предприятие, ще се занимава и с благоустрояване / netinfo

Преобразуване на общинското дружество „Паркинги и гаражи” в общинско предприятие предлага общинската администрация. Новосформираното предприятие ще се казва „ Паркинги , гаражи и благоустрояване”. Зам. -кметът по стопански дейности инж. Митко Киров обясни, че чрез преобразуването общинската собственост ще се управлява от общината, а разходите ще се извършват ако ръководството на общината вземе решение. „При всяко положение ако това предприятие има печалба тя ще е много по-голяма защото разходите ще бъдат контролирани”, допълни г-н Киров.

В новото предприятие ще има и една допълнителна дейност, като за целта ще бъде създаден отдел „Благоустрояване”. „Предвижда се в този отдел да има около 15 души отворен щат, който постепенно ще запълваме”, каза още г-н Киров.

По думите на зам.-кмета инж. Иван Йонков, общината е затруднена да изпълнява една част от функциите, които има. „Причина за това е липсата на собствени готови технически, кадрови и организационни възможности”, каза още инж. Йонков и допълни, че намеренията са този отдел да се занимава с изпълнение на малки благоустройствени проекти, ремонти и други.”Надяваме се в продължение на 2-3 години да доразвием предприятието в тази насока, за всекидневните нужди на общината”, уточни г-н Йонков. По думите на инж. Йонков, общината търси най-икономически изгодния начин да се разходват публичните средства. „Смятаме, че общинското предприятие е един от тези начини”, каза още Йонков.

Другата причина за разкриването на този отдел е свързана с бавното и некачествено възстановяване на изкопните работи в града. „Считаме , че като община трябва да започнем да създаваме такъв ресурс”, каза още инж. Иван Йонков.

По време на днешния брифинг зам. - кметът Митко Киров обясни , че към предприятието ще преминат и още два паркинга. Има идея да бъдат направени и охраняеми паркинги. За тази година не се предвижда увеличение на таксата за общинските паркинги в града.